Barns funderingar om klurigheter i föreställningen När då då?

  • Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Om Unga på Operans arbete med scenkonst för de yngsta skolbarnen.

Inom ramen för ett treårigt samarbete mellan Unga på Operan och en skola i Stockholm har elever tagit del av scenkonst, workshops och en rad andra aktiviteter. Forskaren Margareta Aspán har följt projektet. I denna föreläsning berättar hon om samtalen med barn i årskurs 2 och 3 om föreställningen När då då men också om det förarbete barnen deltagit i. Frågor som tas upp är hur barn upplever föreställningen, vad som verkar fascinera och utmana.

På en mer övergripande nivå diskuteras hur erfarenheter av konst i skolan kan bidra till barns delaktighet, både i kamratgemenskapen och i samhället.

Temaspåret FORSKNING är ett samarbete mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Bibu.

Genomförs med stöd av Event in Skåne. 

När då då
Foto: Sara Strandlund

Tid och plats

11:00 - 12:00

Speltid: 60 min

Grupp:

Arrangeras av: Centrum för barnkulturforskning

Medverkande:

  • Margareta Aspán