Att skildra rasism och rasistiska strukturer på scen för en ung publik

  • Svenska ASSITEJ

Skildras rasism och rasistiska strukturer i dagens scenkonst för barn och unga? Hur kan sådana skildringar se ut? Kan teater förändra och påverka ungas kunskap och uppfattning om dagens alltmer mångkulturella samhälle?

På vilket sätt bearbetar teater och annan scenkonst dessa teman, och hur adresserar scenkonsten aktuella frågor om främlingsfientlighet, migration och ett mångkulturellt samhälle? Vilka mål har de som står bakom skildringarna och vilka hinder kan det finnas för att gestalta den här typen av frågor? Hur ser det ut i Sverige och hur ser det ut i Tyskland?

Aktiva scenkonstnärer från Sverige och Tyskland möts i ett samtal modererat av Marika Lagercrantz, skådespelare och tidigare kulturråd på svenska ambassaden i Berlin.

Seminariet ingår i projektet Shadowland, arrangerat av Svenska ASSITEJ och är finansierat av Svenska Postkodstiftelsen.

prickar bibu

Grupp:

Svenska ASSITEJ

Medverkande:

Samtalsledare: Marika Lagercrantz

Farnaz Arbabi, Unga Klara 

Manuel Moser, Comedia Theatre, Köln

Azadeh Sharifi, Freie Universität, Berlin

Ulrike Lessman,  Theater Junge Generation Dresden

Francesca Quartey, Västerbottensteatern