ATT ARBETA MED ETT BARNPERSPEKTIV

I denna workshop går vi praktiskt in för att hitta barnperspektivet – och använda det när vi arbetar med teater för barn. Med övningar kring minnen och erfarenheter från den egna barndomen får vi insikter om vad som kan göras viktigt, och möjlighet att mer direkt relatera till unga. Hur skapar vi narrativ som går bortom klichéer eller invanda föreställningar, och berättar mer direkt och ärligt utifrån barnets synvinkel? 

Med utgångspunkt i övningarna Memories for use närmar vi oss att skapa teater med barnperspektiv, under ledning av Unga Klaras konstnärliga ledare Gustav Deinoff och dramaturg Erik Uddenberg

Bild av Erik Uddenberg
Photo: Mats Bäcker
Bild av Gustav Deinoff
Photo: Mats Bäcker

Tid och plats

17:00 - 20:00

Speltid: 180 minuter