Världens sämsta barnteater - nu även på film

Elever från workshops

Under våren 2019 genomförde Bibu tillsammans med Månteatern ett projekt där skådespelare från Månteatern arbetade i workshops med 75 elever från åk 5 och åk 7 i Helsingborg. Begreppet barnteater utforskades i relation till deras egna erfarenheter och upplevelser.

Du hittar hela redovisningsseminariet här

Målet med projektet var att inspirera den unga publiken till eget kreativt skapande och ge dem verktyg för hur konst/scenkonst både kan vara reflekterande genom själva upplevelsen och berikande i det egna utförandet.

Projektet avslutades med ett seminarium den 25 april där eleverna redovisade en del av sitt arbete.
Därpå följde ett panelsamtal utifrån frågeställningar som; Måste konst vara pedagogiskt eller ha ett budskap? Måste eleverna lära sig något? Hur kan teater och scenkonst förändra någons liv? Delaktighet som publik, är det viktigt och hur långt ska elevernas delaktighet gå?

Medverkande i samtalspanelen: 
Marie Parker Shaw, konstnärlig ledare på Månteatern
Erika Isaksson, informatör på Backa teater
Katarina Svenning, lärare på Dammfriskolan i Malmö
Karin Holmström, barnkulturutvecklare Ystads kommun
Moderator Anna Berg, dramaturg

Här visas en filmad sammanfattning av projektet:

 

Publicerad: 2019-08-06