Praktik på Bibu!

I maj går Bibu 2020 av stapeln i Helsingborg. Vi tar under våren gärna emot praktikant som läser projektledning eller kommunikation men även scen/ljus/ljud-teknik. 

Bibu scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Bibu erbjuder också ett omfattande seminarie- och workshopprogram.

Bibus projektteam består av verksamhetsledare, projektledare, projektkoordinator samt teknisk koordinator. Utöver detta knyts också teknisk personal, volontärer, värdar m fl till biennalen. 

Bibu är en biennal med flera olika målgrupper: medverkande, biennaldeltagare, skolpublik och offentlig publik. Alltså krävs stort samordningsarbete för att alla ska få en bra upplevelse. 

Då vi är ett litet team som arbetar självständigt men tätt tillsammans, innebär även en praktik på Bibu ett stort mått av självständigt arbete och eget ansvar för ett eller flera projekt/områden. Som praktikant kommer du få en inblick i biennalens olika delar och arbetsprocesser. Praktiken utformas utifrån intresseområde och tidigare erfarenheter. 

Bibu 2018 bestod av 24 produktioner, 107 föreställningar samt ytterligare ca 50 programpunkter i form av seminarium, workshops, mingel, invigning etc. Totalt deltog ca 1000 biennaldeltagare, 1200 barn och unga samt med en totalpublik på drygt 8000 personer. 

Bibu ägs till lika delar av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ och genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Helsingborgs stad samt i samarbete med Helsingborg arena och scen, Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus och Dunkers Kulturhus. 

För frågor och intresseanmälan, maila info@bibu.se

Välkommen!

Publicerad: 2019-10-25