Internationellt utbyte

Reseskildring Emma Ribbing

Emma Ribbing, Creative Dialouges: "Jag har upplevt ett av de mest givande kulturutbyten som dansare och koreograf i festivalen Drama for Life i Johannesburg. I den här rapporten har jag valt att redogöra lite mer ingående för vad som ligger till grund för starka känslan av meningsfullhet som kulturutövare."

Läs Emmas redovisning från hennes medverkande i Drama for Life Conference & Festival Transforming Arts/ Transforming Lives i Sydafrika. En medverkan som en direkt effekt av att de internationella gästerna på Bibu 2018 även gästade Young Dance Market i Malmö, i anslutning till biennalen. På Bibu möttes även Unga Klara och Drama for Life, och de var också på festivalen i Sydafrika i december 2018.

En av Bibus målsättningar är just att vara denna mötesplats och plattform där svenska scenkonstutövare möter internationella, vilket i sin tur kan leda vidare till internationella turnéer, deltagande i festivaler, samarbetsprojekt osv. 

Publicerad: 2019-01-28