Hur kan vi skapa berättelser för en ny tid? Hur ser dramatik formad i ett internationellt sammanhang ut?

Reflektioner från ett interkulturellt, konstnärligt utbyte om teater för barn och unga. 

Tisdag den 18 juni kl. 15.00-18.30, Intiman/Malmö Stadsteater

Välkommen på readings, presentationer och panelsamtal!

Program
15.00-16.15 PROSPERO WORKSHOP – Reading och presentation av nya manus för unga
Presentationer från ett interkulturellt laboratorium; 21 skådespelare från 7 länder – Uganda, Kina, Nepal, Burkina Faso, Sverige, Norge och Danmark – har i en tiodagars workshop samarbetat kring att skapa nya manus för barn och unga. Under denna första halva av seminariet presenterar de tre tvärgrupperna sina synopsis/resultat och berättar om arbetsprocessen. 

16.30-17.45 PANELSAMTAL: Teater för barn och unga i världen - sju perspektiv
Ett panelsamtal om lärdomar och möjligheter med internationella samarbeten. Hur kan interkulturella möten vitalisera ny dramatik och nya teaterproduktioner för unga? Hur ser barnperspektivet ut i de olika länderna – metoderna, tematiken? Vilka utmaningar och möjligheter finns? 
I panelen sitter en workshopdeltagare från varje land. 
Moderator: Kristina Ros, Barnteaterakademin.

17.45-18.30 NÄTVERKSCAFÉ 
Workshopdeltagare och internationella gäster möter publiken under informella former ute i foajén, och möjlighet ges till fördjupad dialog och personliga utbyten.

Seminariet i Malmö är ett samarbete mellan Unga Malmö Stadsteater, Teater 23, Bibu och Barnteaterakademin.

Fri entré men anmäl på: https://www.malmostadsteater.se/seminarium

……………………………………………………………………………………..

Prospero Workshops II är en interkulturell workshop och konstnärligt utbyte för att skapa nya manus för barn och unga. Den 6-19 juni 2019 pågår Prospero Workshops II – ett samarbete där skådespelare från sju länder möts under en tio dagar lång workshop och arbetar fram nya berättelser tillsammans. Samarbetet syftar till att dela metoder, erfarenheter, tematik och utmaningar med varandra, och genom konkret arbete ”på golvet” skapa universella, unika historier förankrade i flera olika kulturer. 

”Prospero workshops II” är ett samarbetsprojekt mellan Passepartout Theatre Production i Köpenhamn, Teater Joker i Oslo och Unga Malmö Stadsteater. Genomförs med stöd av Kulturrådet/SE, Statens Kunstfond/DK, Nordisk Kulturkontakt, Kulturrådet/NO, SEANSE Senter for kunstproduksjon, OsloMet/Oslo Metropolitan University, Fond for utøvende kunstnere/NO, Konstnärsnämnden/SE, Dansk Artist Forbund, ASSITEJ/NO, ASSITEJ/DK, Teatercentrum/DK, Bibu – Scenkonstbiennal för barn och unga, Sentralen i Oslo och Teater Grob i Köpenhamn m fl.

Prospero Workshops II
Foto: Karin Ahnfelt Rönne

Publicerad: 2019-06-24