FUNKTION

FUNKTION

Vi har fått ett riktigt glädjebesked så här i slutet på året! Ansökningarna för att genomföra det planerade temaspåret Funktion på Bibu 2020 har beviljats, och vi får stöd ifrån Stiftelsen Signatur och Kulturrådet. Detta kommer innebära ett utökat program med både föreställningar och seminarier. Mer information kommer under tidig vår.


Om temaspåret FUNKTION - att vilja och våga skapa fullödig scenkonst för målgruppen barn och unga i särskolan.

FUNKTION är ett samarbete mellan Bibu, projektet Scen:se och Folkteatern Gäveborg. Målet med samarbetet är att sprida information kring projektet Scen:se metod och metodutveckling samt erfarenhetsutbyte mellan flera olika aktörer för att både stärka kultur i skolan och utvecklingen av scenkonsten samt att förändra rådande struktur.

Scen:se är ett treårigt projekt* som skapar scenkonst och konst för barn och unga med grava funktionsvariationer och/eller autism. Scen:se syfte är att alla ska få möjlighet att uppleva kultur och konst oavsett funktionalitet eller behov.

I sitt arbete har Scen:se kommit att inse hur enormt stort behovet är. Efter varje föreställning säger lärare och assistenter samma sak: ”Det här är första gången vi blir inbjudna till en föreställning som är anpassad och skapad för våra elever”. Därför behövs det fler aktörer som jobbar på liknande sätt i landet. 

Det saknas dock fortfarande djup kunskap för detta i Sverige och det är främsta anledningen till ett samarbete mellan Bibu och Scen:se. Utgångspunkten är ett antal frågeställningar: Hur kan vi som producerar scenkonst kommunicera och tillgänggligöra scenkonst för barn och unga med svårt intellektuella funktionsnedsättningar? Vilka kroppar syns och får synas på scenen? Hur kan vi utmana konventionerna för scenkonsten och hur kommunicerar vi med målgruppen?  

Under Bibu 2020 ska ämnet funktion stå i fokus under ett antal föreställningar, seminarier, workshops och panelsamtal. Erfarenhetsutbyte mellan scenkonstnärer men även särskolan kommer ske. 
Mer om programmets innehåll kommer längre fram i vår.

FUNKTION genomförs med medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet samt med stöd av Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

Läs mer om Scen:se här

* Scen:se är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern barn & unga samt finansieras av Allmänna Arvsfonden, Svenska Postkodstiftelsen, Region Gävleborg och Kulturrådet.

Bilden från Scen:se föreställning Shakespeares hjärtslag, foto: Martin Skoog

Publicerad: 2019-12-20