Föreslå produktion, seminarie, workshop eller annat innehåll till Bibu 2022

Bibu vill, utöver att visa föreställningar från hela scenkonstområdet, vara en inspirationskälla, en plats för kompetensutveckling och en mötesplats för alla oss som arbetar med scenkonst för barn och unga. 

Bibu 2022 står värd för ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) vilket bidrar till ett större internationellt intresse för festivalen och dess innehåll. Nu finns chansen att genom t ex seminarier och föreläsningar möta, diskutera och utmana scenkonstutövare från hela världen. Arbetsspråket för AAG är engelska vilket gör att arrangemang på engelska har möjlighet att nå en internationell publik.

Några huvudspår på Bibu 2022 är hållbarhet, tillgänglighet och ursprungsfolk.

Klicka här för ytterligare information om målgrupper och hur urval görs

Klicka här för att komma direkt till förslagsformuläret för seminarier m.m. (till och med 7 november)

Klicka här om du vill nominera produktion (till och med 1 december)

Publicerad: 2021-08-23