Community-dans

Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner - fristående kurs i vår på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm i samarbete med Bibu och Danscentrum Syd. 

Många konstnärer väljer idag att jobba utanför klassiska scenrum, teatrar, museer och gallerier när bostadsområden, lokala föreningar och fritidsklubbar blir nya spelplatser. Med dessa mer sociala och interaktiva konstprojekt följer en rad frågor och förhållningssätt. Hur bjuder man in människor att vara med i ett konstprojekt? Vilka etiska ställningstaganden är viktiga att begrunda? Hur skapar man som producent eller administratör en bra grogrund för konstnärer som vill arbeta på dessa vis? Vad är egentligen community-dans och social konst och vad finns det för potentialer och fallgropar? Finns det några speciella frågeställningar som ska ställas när målgruppen är barn och unga?  Det är några frågor som vi kommer att jobba med under kursen. 

Kursen Communitas erbjuder kunskap och insikt i och om konstnärliga projekt och processer, samt hur de relaterar till politiska och sociala kontexter. Kursen erbjuder även möjligheten att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner och som arbetar utanför scenrummets normativa format och publiktilltal. Under kursen belyser vi community-scenkonst, både som begrepp och ur ett historiskt perspektiv och utvecklar kunskap och förmåga att arbeta interaktivt samt att navigera etiskt med olika medborgargrupper, barn- och unga är några av dem.

Kursen Communitas vänder sig till dig som vill arbeta med konst- och kulturprojekt och konstnärliga uttryck och metoder inom deltagande konst och kultur/ Community art. Kursen ges i samarbete med Bibu och Danscentrum Syd i Skåne och ges på distans med några fysiska träffar i Malmö på Danscentrum Syd och på Bibu i Helsingborg den 13-16 maj 2020.

Kursstart 27 april 2020. Sista anmälan 15 oktober. 

Läs mer här om kursen

Publicerad: 2019-09-27