Bibu-seminarium på Scenkonstbiennalen i Sundsvall

Bibuseminarium

Bibu anordnar tre olika seminarier på Scenkonstbiennalen i Sundsvall Härnösand 2019. Gemensam nämnare är fokus på scenkonstområdet för barn och unga. Framförallt frågan om valet att producera scenkonst för barn och unga utifrån status, resurser och konstnärlig kvalitet, kommer diskuteras i två olika samtal ledda av kulturjournalist och kritiker Lis Hellström Svenningson. Är det alibi eller magi?

SEMINARIUM nr 1: Forskning och metoder inom scenkonstområdet för barn och unga
Onsdag 15 maj kl 13.00-14.30

Bibu presenterar fyra olika forskningsprojekt och metoder inom scenkonstområdet för barn och unga. Låt bredden på pågående projekt inspirera och öppna upp för fortsatta samtal! Efteråt bjuder vi på kaffe & kaka och fortsatt mingel med de medverkande.

  • Att växa sidledes, tematik och barnsyn i Suzanne Ostens scenkonst, avhandling av Rebecca Brinch
  • Girling Together: A Dialouge, ett tvärsektoriellt samarbete mellan Scenkonstnärer och Flickforskare, med Linda Forsell och Kajsa Widegren
  • EU-projektet Mapping, a map on the aesthetics of performing arts for early years, presenteras av Sara Myrberg
  • Känsloarbete i interaktiva möten med barn och unga: en metod, med Anna Lundberg

Medverkande:
Rebecca Brinch, filosofie doktor i teatervetenskap, Stockholms universitet.
Linda Forsell, PotatoPotato Scenkonst
Kajsa Widegren, forskare i Genusvetenskap
Sara Myrberg, konstnärlig ledare Teater Tre
Anna Lundberg, docent i genusvetenskap Linköpings universitet. verksamhetsutvecklare Riksteatern

 

SEMINARIUM nr 2: Alibi eller magi del 1: Institutionsteaterns status och resurser
Torsdag 16 maj kl 13.00-13.45

Är institutionsteatrarnas barn- och unga scener egentligen en alibiverksamhet eller är det en självständig konstnärlig verksamhet? Institutionsteatrar med ung scen fria från ”moderteatern” eller integrerad i verksamheten – har organisationsformen betydelse vad gäller plats, utrymme, mandat, status, resurser och konstnärliga resultat? Och vad blir konsekvenserna av att det ser olika ut? Finns det en tendens åt ena eller andra hållet? 

Bibu bjuder in producenter som representerar institutionsteatrar med olika organisationsform för ett samtal kring organisation, status och konstnärliga val. 

Medverkande
Lisa Nowotny, chefsproducent och administrativ chef Backa teater 
Alexandra Hill, producent Unga Malmö Stadsteater
Kristoffer Berglund, projektledare barn och unga, Teater Västernorrland
Samtalet leds av moderator Lis Hellström Sveningson, kulturskribent och kritiker

 

SEMINARIUM nr 3: Alibi eller magi del 2: Det självpåtagna uppdraget
Fredag 17 maj kl 14.00-14.45

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett varierat utbud i hela landet samt svarar, inte minst, för en stor andel av den professionella scenkonsten för barn och unga. Är det ett fritt val eller ekonomisk nödvändighet? Vilka är de konstnärliga och pragmatiska valen bakom den fria scenkonsten för barn och unga?

Bibu bjuder in några aktörer inom den fria scenkonsten för ett samtal kring strukturer, status och konstnärliga val.

Medverkande
Emil Nilsson-Mäki, konstnärlig ledare Skuggteatern
Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare Embla dans och teater
Peter Engkvist, konstnärlig ledare Teater Pero
Samtalet leds av moderator Lis Hellström Sveningson, kulturskribent och kritiker

Alla seminarierna sker på Quality Hotel i Sundsvall. 

Publicerad: 2019-06-24