Hoppa till huvudinnehåll

Hitta friktionskraften

Teatercentrum presenterar ett analysverktyg för främjande av normkreativ gestaltning och publikarbete, och berättar om syfte och mål, arbetsprocessen bakom och hur verktyget kan användas på olika sätt. Modellen bygger på frågor kring alla de konstnärliga val vi gör och vilka konsekvenser dessa val får för helheten, form, innehåll och representation.
Under Tema Friktionskraft prövas verktyget på fyra föreställningar. Friktionskraft är ett kunskapsprojekt för ökad mångfald i den fria teaterkonsten, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.  

Medverkande: 
Jenny Forslund, ordförande för Teatercentrum
Karin Vestlund, research och redaktör för analysverktyget, 
vik. verksamhetsledare Teatercentrum Västra
Rolf S Nielsen, konstnärlig ledare Mittiprickteatern och vice ordförande Teatercentrum.

Läs mer 

Föreställningarna som visa under bibu är:
Bak-å-fram-på med Big wind
Tyst med Teater jalada
Åskådaren med ​​Skuggteatern​
Offline med GEST, Gothenburg English Studio Theatre

 

 

 

 

Typ av aktivitet

Seminarium