Hoppa till huvudinnehåll
bibu 2018

Arkiv

Vi som arbetar med bibu vill göra vårt bästa för att skapa en bra verksamhet. En del i detta arbete innebär att vi hela tiden utvärderar och reflekterar över det arbete som genomförts.

Här kan du bland annat läsa rapporter och program från tidigare biennaler.

Historik bibu

Den första biennalen anordnades 2006, då ägarorganisationerna samt våra uppdragsgivare såg att det saknades en nationell arena för att diskutera scenkonst
för barn och unga. Ett uppdrag formulerades och bibu skapades. Uppdraget
innehåller även en internationell utblick. 2018 genomfördes den sjunde biennalen
med framgång.

2013 och 2014  innebar en förflyttning från Lunds kommun till Helsingborgs stad. Responsen på flytten, från våra besökare, har varit positiv. Besökaren upplever att
biennalen tagit ett kliv framåt, rent professionellt, samt upplever stadens inramning
med fysisk miljö samt möjligheter (boende, rekreation, shopping) som positivt.
Besökare uppskattade även stadens välkomnande anslag med professionellt bemötande från medverkande aktörer och ett öppet WiFi #Helsingborg.

Den första biennalen i Helsingborg 2014 fick stort genomslag i media och i sociala flöden och satte därmed Helsingborg på kartan och i medvetandet på hela Kultursverige. Helsingborgs stad konstaterade följande efter biennalens genomförande: bibu genererade flertalet positiva effekter för Helsingborg 2014. Turistekonomi skapades. Stadens kulturhus samlades tillsammans under ett gemensamt projekt samtidigt som Sveriges kulturelit kom på besök och uppmärksammade Helsingborg. Vidare skapades en framtida plattform för scenkonst för barn och ungdomar i Helsingborg.

Maj 2018 genomfördes den tredje biennalen i Helsingborg och den sjunde biennalen totalt sedan starten 2006.