Hoppa till huvudinnehåll
collage bibu 2016

Collage bibu 2016

Arkiv

Vi som arbetar med bibu vill göra vårt bästa för att skapa en bra verksamhet. En del i detta arbete innebär att vi hela tiden utvärderar och reflekterar över det arbete som genomförts.

Här kan du bland annat läsa rapporter tidigare biennaler.

Historik bibu

Den första biennalen anordnades 2006, då ägarorganisationerna samt våra uppdragsgivare såg att det saknades en nationell arena för att diskutera scenkonst
för barn och unga. Ett uppdrag formulerades och bibu skapades. Uppdraget
innehåller även en internationell utblick. 2014 genomfördes den femte biennalen
med framgång.

2013 och 2014 har inneburit en förflyttning från Lunds kommun till Helsingborgs stad. Lärdomar under etableringstiden i Helsingborg har varit värdefulla för Bibu AB
och kommer att underlätta i vårt fortsatta samarbete med Helsingborgs stad
och Helsingborgs stadsteater. Samarbetet har utvärderats på flera nivåer inför
förhandlingar inför 2015/2016.
 

Responsen på flytten, från våra besökare, har varit positiv. Besökaren upplever att
biennalen tagit ett kliv framåt, rent professionellt, samt upplever stadens inramning
med fysisk miljö samt möjligheter (boende, rekreation, shopping) som positivt.
Besökare uppskattade även stadens välkomnande anslag med professionellt bemötande från medverkande aktörer och ett öppet WiFi #Helsingborg.
 

Biennalen fick stort genomslag i media och i sociala flöden och satte därmed
Helsingborg på kartan och i medvetandet på hela Kultursverige.
Helsingborgs stad konstaterade följande efter biennalens genomförande: bibu
genererade flertalet positiva effekter för Helsingborg 2014. Turistekonomi
skapades. Stadens kulturhus samlades tillsammans under ett gemensamt projekt
samtidigt som Sveriges kulturelit kom på besök och uppmärksammade
Helsingborg. Vidare skapades en framtida plattform för scenkonst för barn och
ungdomar i Helsingborg.