Hoppa till huvudinnehåll

EN SOMMARHÄLSNING

sommar

Glad sommar!

En fin, viktig och aktuell festival, med fokus på scenkonst för barn och unga, har nu genomförts i Helsingborg. bibu 2016 var den sjätte i ordningen och spetsen på årets version blev ett hett samtalsämne under festivaldagarna.

Nu befinner vi oss i en utvärderingsfas efter festivalgenomförandet. Mycket värdefull kunskap har samlats in och sammanställs nu för fullt. Under hösten kommer vi att publicera Rapport bibu 2016 – viktig läsning för den som är intresserad.

Under vintern, det år som bibu äger rum, väljer styrelsen i Bibu AB omsorgsfullt den jury som skall arbeta med den festival som skall produceras två år fram i tiden.

Valet av jurymedlemmar är noga genomtänkt och genomarbetat. Juryn består av sex individer, som kompletteras med ytterligare tre med ett internationellt bevakningsansvar. Styrelsen formulerar även den instruktion vilken juryn arbetar efter.

Juryns sammansättning varierar från festival till festival och med detta givetvis även deras urval. I uppdraget ligger att bevaka hela scenkonstfältet samt utbud för samtliga åldersmålgrupper. Inför varje festival har ca 300 produktioner tittats av.

I instruktionen ligger skrivelserna ”konstnärligt intressant”, ”innovativt”, ”förnyelsearbete” och i själva beslutsaspekten tas det bland annat hänsyn till geografisk hemvist för aktuell producent, organisationsform på densamma, genre, åldersmålgrupp och representation på scen.

Årets jury tog sitt uppdrag på största allvar och kom fram till ett modigt beslut i de valda föreställningarna, som presenterades i december 2015. Uppdraget gick då till bibu-teamet att bjuda in utvalda producenter och därefter producera en festival tillsammans.

Collageaktiga föreställningar blandade teater, dans, akrobatik, musik och performance. Det var högljutt, omtumlande och politiskt modigt.

Vi fick med andra ord en allt annat än lågmäld presentation av scenkonsten för barn och unga idag. Vi fick ta del av starka uttryck vilka gav underlag för diskussioner och samtal om de scenkonstnärliga metoderna och dess gränsöverskridande tekniker och uttryck.

Urvalet innebar inte att allt som är exceptionellt bra i Scenkonstsverige idag visades. Urvalet innebar inte heller att en aktivt valt bort vissa genrer eller åldersmålgrupper för att dessa ej anses ha lika hög status som den scenkonst som de facto visades under festivalen. Urvalet visade istället på ett tvärsnitt av vad branschen producerar och turnerar just nu, i jurytappning.

Detta grepp uppskattades av majoriteten av våra besökare och framkallade frustrerade känslor hos andra. Precis som det skall vara.

bibu 2016 innebar följande ur representationshänsyn, gällande de valda svenska produktionerna:

  • geografi – 3 väst, 7 öst (inkl Linköping), 2 norr, 4 syd (inkl Växjö)
  • åldersmålgrupp – 2 förskola, 1 lågstadiet, 3 mellanstadiet, 8 högstadiet, 2 gymnasiet
  • genre (här blir summan högre än antal produktioner) – 7 dans, 4 musik, 3 performance, 10 teater
  • institution – 6 st, fri grupp – 10 st
  • representation på scen – 8 av 16 föreställningar
  • män på scen 34 st, kvinnor på scen 38 st

Och vet ni. bibu 2018 kommer inte att se ut som bibu 2016. Och bibu 2016 såg inte ut som bibu 2014. Det är precis så det skall vara. bibu skall vara aktuellt och bibu skall skapa reflektion. Detta skapar status.

Med detta vill vi på bibu önska er alla en riktigt lång och skön sommar!

Styrelsen för Bibu AB genom Maria Ragnarsson, vd