Nyheter

SAVE THE DATE! bibu 2018 äger rum den 16-19 maj i Helsingborg

Styrelsen på väg på 2017

Styrelsen för Bibu AB på väg mot 2017. Fotograf: Fredrik Sjöberg

Vi är mycket glada över att kunna avslöja datumen för bibu 2018.
bibu 2018 genomförs i samarbete med Helsingborgs stad och med Helsingborgs stadsteater som huvudsamarbetspart.

Läs vårt nyhetsbrev här.
 

Nu är det klart! Bibu AB har en ny VD/Verksamhetsledare!

Ingrid Fransson och Emma El-Hallah

Ingrid Fransson och Emma El-Hallah (Fotografer: Linus Höök och Yousef El-Hallah)

Efter ett omfattande och noggrant rekryteringsarbete har styrelsen för Bibu AB utsett Ingrid Fransson till ny VD/Verksamhetsledare och därmed chef för scenkonstbiennalen bibu. Ingrid har ett brett kontaktnät och god kännedom om svensk scenkonst för barn och unga. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med de olika arbetsuppgifter som ingår i VD-uppdraget. Välkommen, Ingrid!

Under våren är Ingrid Fransson producent för Scenkonstbiennalen 2017 och tillträder sin tjänst på Bibu AB 1 augusti 2017.

Ingrid uttrycker följande inför uppdraget:

"Scenkonst för barn och unga är något av det viktigaste som finns. bibu är en otroligt angelägen och inspirerande mötesplats. Att jag nu får möjligheten att leda Bibu är ett privilegium, som jag kommer ta mig an med glädje, engagemang och på stort allvar."

Emma El-Hallah, som arbetat som projektledare under arbetet med bibu 2016, vikarierar som VD/Verksamhetsledare under denna period med start 1 januari 2017. Välkommen, Emma!

Maria Ragnarsson lämnar VD-posten för att bli enhetschef för barn & unga på Malmö Stadsbibliotek. Vi tackar Maria för fina år tillsammans som betytt mycket för utvecklingen av vår verksamhet. Lycka till!

Lisbeth Morin, ordförande Bibu AB

INGRID FRANSSON

Ingrid Fransson arbetar idag som producent på Malmö Stadsteater samt även som biennalproducent för Scenkonstbiennalen i Norrköping 2017. Ingrid har tidigare arbetat på Malmö Opera, Östgötateatern och Teaterhögskolan i Malmö. Ingrid var med och startade ung scen/öst i Linköping 2001. Hon har även arbetat som projektledare för Spetsprojektet, ett samarbete mellan Riksteatern och Östgötateatern, för att synliggöra kvinnliga bortglömda dramatiker. Ingrid är sedan 2015 ordförande i Danscentrum Syd. 

EMMA EL-HALLAH

Scenkonsten har alltid varit en drivkraft för Emma och med erfarenhet från bland annat Riksteatern, Sommarscen Malmö och bibu 2016 ser hon fram emot att arbeta med de strategiska frågorna som kommer att forma bibu 2018. 

RAPPORT bibu 2016

Rapport bibu 2016

Rapport bibu 2016

Rapporten är klar!

I Rapport bibu 2016 kan du läsa om reflektioner, utvärderingar samt ta del av pressbevakning och statistik.
Rapporten är ett viktigt material för oss som arbetar med bibu.

Nu flyttar vi fokus. Siktet är inställt på bibu 2018.

/Maria Ragnarsson, vd Bibu AB

EN SOMMARHÄLSNING

sommar

Glad sommar!

En fin, viktig och aktuell festival, med fokus på scenkonst för barn och unga, har nu genomförts i Helsingborg. bibu 2016 var den sjätte i ordningen och spetsen på årets version blev ett hett samtalsämne under festivaldagarna.

Nu befinner vi oss i en utvärderingsfas efter festivalgenomförandet. Mycket värdefull kunskap har samlats in och sammanställs nu för fullt. Under hösten kommer vi att publicera Rapport bibu 2016 – viktig läsning för den som är intresserad.

Under vintern, det år som bibu äger rum, väljer styrelsen i Bibu AB omsorgsfullt den jury som skall arbeta med den festival som skall produceras två år fram i tiden.

Valet av jurymedlemmar är noga genomtänkt och genomarbetat. Juryn består av sex individer, som kompletteras med ytterligare tre med ett internationellt bevakningsansvar. Styrelsen formulerar även den instruktion vilken juryn arbetar efter.

Juryns sammansättning varierar från festival till festival och med detta givetvis även deras urval. I uppdraget ligger att bevaka hela scenkonstfältet samt utbud för samtliga åldersmålgrupper. Inför varje festival har ca 300 produktioner tittats av.

I instruktionen ligger skrivelserna ”konstnärligt intressant”, ”innovativt”, ”förnyelsearbete” och i själva beslutsaspekten tas det bland annat hänsyn till geografisk hemvist för aktuell producent, organisationsform på densamma, genre, åldersmålgrupp och representation på scen.

Årets jury tog sitt uppdrag på största allvar och kom fram till ett modigt beslut i de valda föreställningarna, som presenterades i december 2015. Uppdraget gick då till bibu-teamet att bjuda in utvalda producenter och därefter producera en festival tillsammans.

Collageaktiga föreställningar blandade teater, dans, akrobatik, musik och performance. Det var högljutt, omtumlande och politiskt modigt.

Vi fick med andra ord en allt annat än lågmäld presentation av scenkonsten för barn och unga idag. Vi fick ta del av starka uttryck vilka gav underlag för diskussioner och samtal om de scenkonstnärliga metoderna och dess gränsöverskridande tekniker och uttryck.

Urvalet innebar inte att allt som är exceptionellt bra i Scenkonstsverige idag visades. Urvalet innebar inte heller att en aktivt valt bort vissa genrer eller åldersmålgrupper för att dessa ej anses ha lika hög status som den scenkonst som de facto visades under festivalen. Urvalet visade istället på ett tvärsnitt av vad branschen producerar och turnerar just nu, i jurytappning.

Detta grepp uppskattades av majoriteten av våra besökare och framkallade frustrerade känslor hos andra. Precis som det skall vara.

bibu 2016 innebar följande ur representationshänsyn, gällande de valda svenska produktionerna:

  • geografi – 3 väst, 7 öst (inkl Linköping), 2 norr, 4 syd (inkl Växjö)
  • åldersmålgrupp – 2 förskola, 1 lågstadiet, 3 mellanstadiet, 8 högstadiet, 2 gymnasiet
  • genre (här blir summan högre än antal produktioner) – 7 dans, 4 musik, 3 performance, 10 teater
  • institution – 6 st, fri grupp – 10 st
  • representation på scen – 8 av 16 föreställningar
  • män på scen 34 st, kvinnor på scen 38 st

Och vet ni. bibu 2018 kommer inte att se ut som bibu 2016. Och bibu 2016 såg inte ut som bibu 2014. Det är precis så det skall vara. bibu skall vara aktuellt och bibu skall skapa reflektion. Detta skapar status.

Med detta vill vi på bibu önska er alla en riktigt lång och skön sommar!

Styrelsen för Bibu AB genom Maria Ragnarsson, vd

FILMEN OM BIBU 2016!

Under bibu 2016 genomförde Ljud- och Bildskolan i Helsingborg ett dokumentationsprojekt inom ramen för sin gymnasieutbildning.

Resultatet blev en dokumentation av bibu 2016

Tack till LBS för gott arbete!
 

TACK!

Tack

Tack!

...till alla er som kom, upplevde, medverkade, samverkade, bidrog, sponsrade och jobbade med oss.

Kort sagt – TACK till dig som gav allt för att göra bibu 2016 till den magiska festival som den blev. 

Vi hoppas att bibu 2016 bidrar till att utgöra ännu ett steg mot synliggörandet av kultur och scenkonst för, av och med barn och unga.

Vi ses på bibu 2018!

Maria Ragnarsson, Emma El-Hallah, Katja Lindström och Helen Gson Wallin 
& styrelsen för Bibu AB

Läs vårt nyhetsbrev här och fyll i vår enkät.

RÄTTELSE: IRIS-priset - delades ut till pristagare Melanie Mederlind med föreställningen Vinterresa på Helsingborgs Stadsteater. 

NY JURY UTSEDD - bibu 2018

bibu

bibu

Nu är bibu 2016 avslutad. I samband med biennalen i Helsingborg har juryn för bibu 2016 fullgjort sitt uppdrag och nu har Bibu AB:s styrelse utsett en ny jury. En jury som kommer att arbeta för att välja ut det bästa, mest spännande och mest utmärkande ur svensk scenkonst för barn och unga, med premiär år 2016 och 2017, till bibu 2018.

Vi är stolta över att härmed presentera den nya juryn. Medlemmarna har rätt bredd, kompetens och erfarenhet för att kunna fortsätta det viktiga arbete som bibu för med sig. Den nya juryn påbörjar sitt uppdrag direkt efter det att bibu 2016 har avslutats.

Juryn för bibu 2018 består av:

Moa Backman
Moa Backman är dramatiker och dramaturg. Hon har satts upp på bland annat ung scen/öst, UngaTur och Regionteatern, och arbetat som dramaturg på Uppsala stadsteater och Turteatern. Moa är teater- och barnkulturvetare och har en bakgrund som producent och arrangör inom Stockholms frigruppsliv. Hon ingår också i den separatistiska performancegruppen UNIVERSALSKÖTE. Som dramatiker utforskar Moa teman som femininitet, utopier och tid utifrån normkritiska perspektiv, gärna med särskilt fokus på barn och unga. Hon har bland annat skrivit pjäserna ORKA, En jobbdröm och Under tiden, samt ljud- och vandringsföreställningenDU VET HAVSDJUPEN.

Stefan Hansen
Stefan Hansen arbetar som producent och konstnärlig rådgivare på Teater Sagohuset i Lund, studerar scenkonstproducentprogrammet på Stockholms dramatiska högskola och är referensperson för utvecklingsbidragen inom Region Skåne samt regionråd i Stockholm för Teaterförbundet. Han har varit verksam som teaterproducent vid ett flertal fria grupper i Malmö, Lund och Stockholm samt på ett kulturhus i Paris. Han har även producerat tvärkonstnärliga scenkonstprojekt, kulturpedagogisk verksamhet, internationella aktörssamverkans- och utbytesprojekt samt varit ledamot i Teatercentrums styrelse och scenredaktör för Nöjesguiden Malmö/Lund.

Shirley Harthey Ubilla
Shirley Harthey Ubilla är universitetsadjunkt i dans vid Institutionen för konstnärliga studier, Karlstads Universitet, samt del av dans- och performancegruppen JUCK. Hon är i grunden streetdansare och utbildad vid Dans- och cirkushögskolan och Åsa Folkhögskola. Shirleys konstnärskap och undervisning genomsyras av frågor rörande genus, feminism och intersektionalitet.

Maria Hedborg
Maria Hedborg är skådespelare och gick ut Scenskolan i Göteborg 1974. Hon turnerade med Riksteatern i tre år innan hon kom till Göteborgs stadsteater. 1978 startade Maria, tillsammans med Eva Bergman och Ulf Dohlsten, det som senare blev Backa Teater. Förutom kortare uppehåll för föräldraledighet, TV och film, så har Maria ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt barn- och ungdomsteater. Maria är numera pensionär, men medverkar just nu i THE MISFITS på Backa Teater.

Åsa Lundmark
Åsa Lundmark är regional riksteaterkonsulent i Norrbotten där hon jobbar med inriktning mot barn och unga. Normbreddning, mångfald och jämställdhet är några av de perspektiv som hon brinner extra för och jobbat såväl ideellt som i flera utvecklingsprojekt inom scenkonstområdet de senaste åren.

Peter Sunesson
Peter Sunesson arbetar på Dansstationen i Malmö som producent för Salto!-festivalen. Festivalen är en årligen återkommande dansfestival i Skåne för barn och unga som äger rum i oktober. Med cirka 150 föreställningar per år är festivalen en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för ung publik.

Juryn för bibu 2016 har bestått av:
Boel Gerell - författare, kulturjournalist och lärare.
Camilla Reppen - producent, koreograf, dansare och pedagog.
Daniel Isakson - verksamhetsledare på Ung Scen Norr.
Ramtin Parvaneh - skådespelare
Mattias Brunn - skådespelare, dramatiker och regissör.
Åsa Ekberg - skådespelare och regissör.

Tack för ett fantastiskt fint genomfört uppdrag med bibu 2016!

Lisbeth Morin, ordförande Bibu AB
Maria Ragnarsson, vd Bibu AB