Hoppa till huvudinnehåll

Äntligen kan vi presentera JURYNS URVAL till bibu 2016!!

bibu2016

Collage bibu 2016

Under bibu 2014 presenterades den nya juryn för bibu 2016 och den nya juryn påbörjade då sitt arbete.

Juryns sammansättning består av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Det internationella urvalet sätts samman av ett externt internationellt råd, som genom sina respektive arbeten och nätverk har bra överblick och ser många internationella produktioner runt om i världen.

Juryn till bibu 2016 har bestått av: Boel Gerell, författare, kulturjournalist och universitetslärare, Camilla Reppen, producent, koreograf, dansare och pedagog, Daniel Isakson, verksamhetsledare Ung Scen Norr, Mattias Brunn, skådespelare, dramatiker och regissör, Ramtin Parvaneh, skådespelare, Åsa Ekberg, konstnärlig ledare, skådespelare och regissör.

Det internationella rådet till bibu 2016 har bestått av: Charlotta Grimfjord Cederblad, skådespelare, regissör och konstnärlig ledare, Peter Sunesson, producent och Niclas Malmcrona, verksamhetsledare.

Tillsammans har de båda grupperna sett över 300 produktioner som vänder sig till barn och unga!

På grund av jäv deltog inte följande person i diskussionen kring föreställningen ”Vårt förakt för svaghet” - Mattias Brunn. Mattias var inte heller deltagande i det sista beslutet gällande det övergripande urvalet.

TRENDER I URVALET

Juryn gjorde följande iakttagelser av hur de senaste två årens scenkonstproduktioner för barn och unga sett ut och kunde urskilja två övergripande teman: GRANSKNING och AGILITET.

Med granskning avses granskning av jaget/jaget i förhållande till andra, granskning av scenkonsten (t ex processer, etablerade normer och former, scenkonsten och omvärlden) och/eller granskning av samtiden.

Med agilitet avses producenters ökade förmåga och vilja att följa händelser/strömningar i omvärlden.

Det internationella urvalet innehåller scenkonst för barn och unga som sällan visas på svenska scener. bibu.se har i sitt uppdrag möjlighet att bjuda in den här typen av produktioner som denna gång bland annat kommer att presentera nyskapande dans. Genom detta kan bibu.se ge besökaren en utblick på scenkonst som skapas för barn och unga på andra håll i världen.

Med juryns och det internationella rådets urval kommer vi att på bibu.se 2016 kunna ta del av spetsiga, trotsiga och utmanande produktioner i scenkonstutvecklingens framkant. Något vi alla ser fram emot.

Vi ses i Helsingborg den 18-21 maj 2016!

Maria Ragnarsson, vd Bibu AB och koordinator för juryn och internationella rådet till bibu 2016

 

Juryns urval till bibu 2016:

internationella produktioner

 • Chotto Desh med Akram Khan Company (Storbritannien)
 • Duda med Associação Moçambicana de Teatro para Infância e Jovens (Mocambique)
 • Echoa med Compagnie Arcosm (Frankrike)

 

svenska produktioner

 • Game over med Banditsagor
 • Girls will make you blush! med Unga Klara i samarbete med Carrasco Dance Company och Västmanlands Teater
 • Hold med Erik Linghede
 • JUCK med JUCK
 • Kan själv! med Teater Pero
 • Propreté med Regionteater Väst Dans
 • Revolution med Ung Scen Öst
 • Six Drummers på Operaverkstan med Six Drummers och Operaverkstan
 • Smålands mörker med Regionteatern Blekinge Kronoberg
 • Teater Smuts startar punkband – motståndsstrategier i ett fascistiskt Europa med Teater Smuts
 • Troll i utkanten av samhället med Regionteater Väst Teater
 • Ursäkta, skulle ni kunna svälta lite tystare, vi försöker faktiskt skapa lite ekonomisk tillväxt här borta! med Profilteatern
 • Vahák med Ögonblicksteatern
 • Vår klass med Helsingborgs stadsteater
 • Vårt förakt för svaghet med Stockholms stadsteater Skärholmen
 • ÖFA: Monster med ÖFA-kollektivet och ZebraDans