Nyheter

Hur kan vi skapa berättelser för en ny tid? Hur ser dramatik formad i ett internationellt sammanhang ut?

Prospero workshop

Foto: Karin Ahnfelt Rõnne

Reflektioner från ett interkulturellt, konstnärligt utbyte om teater för barn och unga. 

Tisdag den 18 juni kl. 15.00-18.30, Intiman/Malmö Stadsteater

Välkommen på readings, presentationer och panelsamtal!

Program
15.00-16.15 PROSPERO WORKSHOP – Reading och presentation av nya manus för unga
Presentationer från ett interkulturellt laboratorium; 21 skådespelare från 7 länder – Uganda, Kina, Nepal, Burkina Faso, Sverige, Norge och Danmark – har i en tiodagars workshop samarbetat kring att skapa nya manus för barn och unga. Under denna första halva av seminariet presenterar de tre tvärgrupperna sina synopsis/resultat och berättar om arbetsprocessen. 

16.30-17.45 PANELSAMTAL: Teater för barn och unga i världen - sju perspektiv
Ett panelsamtal om lärdomar och möjligheter med internationella samarbeten. Hur kan interkulturella möten vitalisera ny dramatik och nya teaterproduktioner för unga? Hur ser barnperspektivet ut i de olika länderna – metoderna, tematiken? Vilka utmaningar och möjligheter finns? 
I panelen sitter en workshopdeltagare från varje land. 
Moderator: Kristina Ros, Barnteaterakademin.

17.45-18.30 NÄTVERKSCAFÉ 
Workshopdeltagare och internationella gäster möter publiken under informella former ute i foajén, och möjlighet ges till fördjupad dialog och personliga utbyten.

Seminariet i Malmö är ett samarbete mellan Unga Malmö Stadsteater, Teater 23, Bibu och Barnteaterakademin.

Fri entré men anmäl på: https://www.malmostadsteater.se/seminarium

……………………………………………………………………………………..

Prospero Workshops II är en interkulturell workshop och konstnärligt utbyte för att skapa nya manus för barn och unga. Den 6-19 juni 2019 pågår Prospero Workshops II – ett samarbete där skådespelare från sju länder möts under en tio dagar lång workshop och arbetar fram nya berättelser tillsammans. Samarbetet syftar till att dela metoder, erfarenheter, tematik och utmaningar med varandra, och genom konkret arbete ”på golvet” skapa universella, unika historier förankrade i flera olika kulturer. 

”Prospero workshops II” är ett samarbetsprojekt mellan Passepartout Theatre Production i Köpenhamn, Teater Joker i Oslo och Unga Malmö Stadsteater. Genomförs med stöd av Kulturrådet/SE, Statens Kunstfond/DK, Nordisk Kulturkontakt, Kulturrådet/NO, SEANSE Senter for kunstproduksjon, OsloMet/Oslo Metropolitan University, Fond for utøvende kunstnere/NO, Konstnärsnämnden/SE, Dansk Artist Forbund, ASSITEJ/NO, ASSITEJ/DK, Teatercentrum/DK, Bibu – Scenkonstbiennal för barn och unga, Sentralen i Oslo och Teater Grob i Köpenhamn m fl.

 

Välkommen till Världens sämsta barnteater!

bibu 2018

Anmälan till seminarium den 25 april i Helsingborg! 

  • Måste konst vara pedagogiskt eller ha ett budskap? 
  • Måste eleverna lära sig något? 
  • Hur kan teater och scenkonst förändra någons liv?
  • Delaktighet som publik, är det viktigt och hur långt ska elevernas delaktighet gå?

När: Torsdag 25 april kl 17.00-19.30
Var: Teatersalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg

För anmälan, klicka här!

 

Seminariet är ett tillfälle för alla oss som jobbar med och för barn och unga att prata om hur vi skapar rätt förutsättningar för barns och ungas delaktighet, inflytande och eget kreativt skapande i skolan och på fritiden.

Månteatern och bibu, scenkonstbiennal för barn och unga, genomför under våren 2019 ett projekt där vi med 75 skolelever arbetar utifrån grundtesen: ”Världens sämsta barnteater”.  

Skådespelare från Månteatern gör workshops med elever från åk 5 och åk 7 där begreppet barnteater utforskas i relation till deras egna erfarenheter och upplevelser. 

Projektet avslutas med ett seminarium där eleverna visar upp sina egna tolkningar av barnteater.

Kvällens program
Kl 17.00 Redovisning med elevgrupper från Ringtorpsskolan och PeterSvenskolan 1
Kl 17.40 Bibu bjuder på fika
Kl 18.10 Seminarium med samtalpanel

Medverkande
Marie Parker Shaw, konstnärlig ledare Månteatern
Erika Isaksson, informatör Backa teater
Katarina Svenning, lärare Dammfriskolan Malmö 
Karin Holmström, barnkulturutvecklare Ystads kommun
Moderator Anna Berg, dramturg

Varmt välkommen!

Genomförs med stöd av utvecklingsmedel från Region Skåne samt Skapande Skola Helsingborg.

Måns Lagerlöf ny ordförande för Bibu AB

Måns Lagerlöf, foto: Maryam Barari

Måns Lagerlöf, foto: Maryam Barari

Måns Lagerlöf blir ny ordförande för Bibu AB och tillträder vid årsstämman 2 april 2019.

bibu är i mina ögon en avgörande arena för att stärka den konstnärliga scenkonsten för barn och unga. Ett område vars konstnärliga status alltid är ifrågasatt, varför mötesplatser för de som försvarar den är oerhört viktiga. Mitt hjärta har alltid bultat för scenkonst för barn och unga, och det känns särskilt roligt att få behålla kontakten med branschen genom detta fina uppdrag” säger Måns Lagerlöf.

Måns Lagerlöf har arbetat som regissör och teaterchef sedan slutet av 90-talet, senast som teaterchef för Riksteatern. Han var tidigare VD och teaterchef för Örebro länsteater, samt konstnärlig ledare för Östgötateaterns scen för barn och unga, ung scen/öst, som han också var med och grundade 2001. Som regissör har han främst regisserat teater för barn och ungdomar. Nu arbetar han som Kanslichef vid Naturskyddsföreningen. 

Bibu AB:s två ägare Teatercentrum och Svenska Assitej om utnämningen: 
”Måns Lagerlöf har genom hela sitt engagemang och arbete lyft scenkonst för den unga publiken. Från initiativtagare till ung scen/öst, vidare till Örebro Länsteater och på Riksteatern där han hela tiden försvarat och gett utrymme för uppsättningar för en ung publik. Som regissör har han gjort ett flertal uppmärksammade iscensättningar. Vi ser fram emot hans engagemang som ordförande för Bibu AB.”

Måns Lagerlöf efterträder Lisbeth Morin, som har varit ordförande sen juni 2013 i samband med bibus flytt från Lund till Helsingborg. I maj 2018 genomfördes den tredje biennalen i Helsingborg. Nästa bibu går av stapeln 13-16 maj 2020. 

”Vilken resa! Efter drygt fem år fyllda av positiva upplevelser och förvånansvärt få motgångar. Att ha upplevt detta inom området scenkonst för barn och unga är enastående. Nu tillträder Måns Lagerlöf som ny ordförande. Ett utmärkt val som ger Bibu AB goda förutsättningar att driva en fortsatt positiv utveckling. Tillsammans med branschen och med stöd och uppmuntran från Helsingborg stad, Region Skåne och Kulturrådet fortsätter arbetet med att göra bibu till en viktig mötesplats som fokuserar på den unga publikens möte med scenkonst.” säger Lisbeth Morin, avgående ordförande.

Internationellt utbyte

Redovisning Internationellt utbyte

Emma Ribbing, Creative Dialouges  "Jag har upplevt ett av de mest givande kulturutbyten som dansare och koreograf i festivalen Drama for Life i Johannesburg.
I den här rapporten har jag valt att redogöra lite mer ingående för vad som ligger till grund för starka känslan av meningsfullhet som kulturutövare."

Läs Emmas redovisning från hennes medverkande i Drama for Life Conference & Festival Transforming Arts/ Transforming Lives i Sydafrika. En medverkan som en direkt effekt av att de internationella gästerna på bibu 2018 även gästade Young Dance Market i Malmö, i anslutning till biennalen. På bibu möttes även Unga Klara och Drama for Life, och de var också på festivalen i Sydafrika i december 2018.

En av bibus målsättningar är just att vara denna mötesplats och plattform där svenska scenkonstutövare möter internationella, vilket i sin tur kan leda vidare till internationella turnéer, deltagande i festivaler, samarbetsprojekt osv. 

 

 

Kulturdeklaration Skåne

Med anledning av Region Skånes besparingar på runt 20 miljoner har Nätverk för skånsk scenkonst bildats och följande Kulturdeklaration Skåne har formulerats. 

Kulturdeklaration Skåne 2019

Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan för 2019 inleds med ord om hur konst och kultur är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, hur de värnar och stärker yttrandefriheten. Kulturnämnden vill vidare främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor.

För att möta regionfullmäktiges besparingskrav tog den nya kulturnämnden i Region Skåne torsdagen den 10 januari 2019, ett beslut att ”pausa” ekonomiska medel i form av kulturbidrag till fria utövare inom samtliga konstområden. Det är i ett första steg posterna ”Sökbara utvecklingsbidrag” och ”Särskilda utvecklingsmedel” i budgeten som nollats. Det som sätts på paus är INTE pengar främst avsedda för tillfälliga bonusprojekt utöver Regionens ordinarie kultur-infrastruktur, utan 20 miljoner kronor som är en stor grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen. 2018 handlade det om ca 200 professionella projekt.

Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten, en motor som driver utvecklingen framåt samt ökar attraktionskraften i regionen, både konstnärligt och ekonomiskt. De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt. Ett beslut som detta raderar decennier av utveckling och etablering. Även om nivåerna på anslagen så småningom återställs, kommer det att ta väldigt lång tid att återfå det vi har i dag, vilket i sin tur motverkar den hållbarhetsutveckling regionen strävar efter. U tvecklingsbidragen är sedan länge en viktig del i den totala finansieringen av den fria scenkonsten, tillsammans med nationella och internationella medel, samt egna intäkter. Försvinner en så avgörande bidragsgivare som Region Skåne nu, så försvinner på inte alltför lång sikt även betydande konstaktörer och därmed det spännande, kvalitativa och nydanande konstliv som regionen gjort sig känd för. Följden blir vidare att andra stöd som tidigare givits regionen i form av exempelvis kultursamverkansmodellen också uteblir. Konkret blir resultatet att det skånska scenkonstlivet kommer att osynliggöras på nationell och internationell nivå där vi sedan många år varit framstående och starka.

Frilansande konstnärer och verksamheter med projektstöd samverkar med arrangörer som driver gästspelsscener, institutioner och kulturaktörer med årliga stöd. Alla verkar de i ett ekosystem som redan förut kämpat för uppräkningar och mer resurser. Vad den fria konsten står för i förhållande till de etablerade institutionerna och det kommersiella fältet är, för att låna nämndens egen formulering, en bredd och en spets vilket ökar innovationskraften för hela kulturområdet. De medel som nu “pausas” har gått till ett bredare spektrum av röster och praktiker, till människor från spridda geografiska områden, skilda ekonomiska och sociala förhållanden och som allt som oftast lyfter en idé, en fråga eller ett påstående som inte representeras hos våra större kulturinstitutioner. Det fria kulturlivet kan reagera snabbare på samtidsfrågor. Det är den fria kulturen som så ofta i samverkan med studieförbund och andra delar av civilsamhället faktiskt når ut till hela regionen. Det gäller såväl för både barn och unga, kultur inom äldrevården och på sjukhus och för arrangörer i alla våra kommuner.

Med detta beslut väljer styrande politiker att ta bort platser och tillfällen för oss alla att mötas kring aktuella frågor. Det är ett slag mot demokratin och yttrandefriheten.

Regionfullmäktiges besparingskrav på 20 miljoner kronor blir vidare för oss helt obegripligt när oberoende forskning inom områden som innovation, hälsa- och sjukvård, utbildning, ekonomi, visar att kulturen är en förutsättning för vårt hållbara och öppna samhälle.

Vi vill att Region Skånes politiker tar ett ansvar för den samhällsutveckling man säger sig vilja nå. Där valfrihet och demokratiska värderingar är gemensamma målsättningar. Vi vill att ni ger oss kloka argument för era beslut och att Skåne som region inte ska avvecklas utan utvecklas.

Under decennier har Region Skåne bidragit till ett helt unikt och starkt kulturliv. Genom ett till synes ogenomtänkt, snabbt och respektlöst beslut tar man nu bort 20 miljoner i ett slag. Kulturlivet är en långsiktig investering som inte bara utarmas utan helt raseras av detta beslut och som endast med nya stärkta medel kan få fotfäste igen.

Det skånska kulturlivet står enat för att bygga vidare på det som redan finns, därför vill vi att Region Skåne:

●  Bevarar utvecklingsbidragen och arbetar för långsiktighet

●  Samverkar med kulturaktörerna i dessa frågor

Nätverket för Skånsk Scenkonst består av över 150 individer, grupper, föreningar, organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet som med denna skrivning representeras av:

Banditsagor (Turnerande fri teatergrupp, Malmöbaserad, turnerar i hela regionen)
Bombina Bombast (Malmöbaserat film- & scenkonstgrupp, turnerar regionalt, nationellt och internationellt)
Karavan (Scenkonstkollektiv av cirkusartister och musiker som arbetar regionalt och nationellt)
Malmö Dockteater (Malmöbaserad teatergrupp som turnerar i regionen, nationellt)
PotatoPotato Scenkonst (Malmöbaserat scenkonstkollektiv, turnerar regionalt, nationellt & internationellt)
Skillinge Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar regionalt och internationellt)
Thales Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar i hela regionen och nationellt)
Bastionen (Fri plattform och kulturscen för Scenkonst)
Inkonst (Fristående kulturscen för scenkonst, musik och andra konstformer)
Danscentrum (samlingsorganisation för fria koreografer och dansare, verksamhet i regionen, nationellt och internationellt)
Teatercentrum (centrumbildning för fria teatrar, verksamhet i hela regionen, nationellt och internationellt) 

Vill du stötta och skriva under Kulturdeklarationen Skåne, gör du det här: https://kulturdeklarationskane.com

 

Save the date - 13-16 maj bibu 2020!

Foto: Marcus och Mattas Thernström Florin

Ett glädjande besked - Evenemangsfonden, Helsingborg stad, har beviljat stöd för fyra år, bibu 2020 och bibu 2022

Skriv redan nu in i kalendern 13-16 maj då bibu 2020 kommer äga rum i Helsingborg. 

Välkommen på inspirationsträff

Inspirationsträff

Från ett seminarium på bibu 2018. Foto: Lisa Wikstrand

Helsingborgs stadsteater bjuder tillsammans med Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga in till inspirationsträff för lärare och skolpersonal. 

Onsdag 5 december kl 17-19
Foajéscenen, Helsingborgs stadsteater

Kvällens program: 
Smakprov ur Helsingborgs stadsteaters föreställning En julsaga 
En uppdaterad version av Charles Dickens klassiska berättelse. Den girige Ebenezer 
Scrooge tänker bara på pengar och tycker att julen är humbug. Men så, en julnatt, får han besök av tre spöken: ett från dåtiden, ett från nutiden och ett från framtiden. Skriven av Patrick Barlowe och från 7 år. 

Presentation av pedagogiskt material av dramaturg Hanna Nygren 
Det pedagogiska materialet är tänkt att inspirera till olika sätt att jobba vidare med föreställningen i klassrummet. Materialet innehåller texter för fördjupning och för att ge mer kontext kring föreställningen 

Grejen med konst! Inspirationsföreläsning med dramaturg Anna Berg 
Att prata om en föreställning som klassen har sett tillsammans kan vara svårt, känsligt – och alldeles underbart! 
Föreläsningen tar fasta på att det inte finns något facit till upplevelsen, tipsar om vad i en föreställning som kan tolkas och hur du som pedagog kan leda ett grupp samtal där inget är rätt eller fel och där alla får komma till tals. Föreläsningen resonerar också kring olika sätt att förhålla sig till konst i skolan och vad läroplanen säger. 

Vi bjuder på något gott att äta!

Anmäl dig senast 23 november till Josefin.Persson4@helsingborg.se
Ange allergi eller kostpreferens. 
Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

Nedladdningsbara filer