Nyheter

Kultur i skolan - varför då?

Till hösten bjuder bibu - scenkonstbiennal för barn och unga, Helsingborgs stadsteater och Dunkers Kulturhus in till en kostnadsfri fortbildning för skolpersonal. Inbjudningar har gått ut och kursen fylls på snabbt. Först till kvarn! Läs mer i inbjudan här nedan och anmäl dig till info@bibu.se

Nedladdningsbara filer

Seminarierådet bibu 2018

Seminarieråd bibu 2018

Bibus pinfärska seminarieråd kommer att arbeta med att ta fram struktur och bevaka aktuella strömningar inför seminarieprogrammet som kommer att erbjudas under bibu 2018.

Seminarierådet består av Bibu AB:s ordförande Lisbeth Morin, Bibu AB:s tf VD Emma El-Hallah, Eva Gustafsson, Mario Castro Sepulveda och Kristina Ros

Lisbeth Morin kan läsas om här och Emma El-Hallah kan läsas om här.

 

Eva Gustafsson

Jag arbetar med likabehandling, barn och bibliotek i det normkreativa metodutvecklingsprojektet Brytiga Böcker. Från och med hösten kommer jag bland annat att vikariera som barnkulturkonsulent i Umeå Kommun. Har en bakgrund inom scenkonsten som barnteaterproducent, verksamhetsledare i Teatercentrum Norra regionen, utredare i ESF-projekt Kulturkraft Nord samt som ideellt engagerad i Wisp och medlem i Kulturrådets referensgrupp för fri scenkonst.

 

Mario Castro Sepulveda

Jag är verksam som kommunikatör och turnéläggare på Teater 23 i Malmö. Jag har tidigare arbetat för bland annat Banditteatern, Dramalabbet och Odysséteatern. Jag har även medverkat i Scenkonstbiennalens seminarieråd samt suttit i juryn för Scenkonstgalan 2016. Utöver min tjänst på Teater 23 har jag ett antal styrelseuppdrag inom Malmös kulturliv.

 

Kristina Ros

Jag har arbetat som dramaturg hela mitt yrkesliv och är sedan lång tid knuten till Masthuggsteatern i Göteborg, där jag arbetar med repertoar och planering i långa och korta bågar, är föreställningsdramaturg och ibland skriver. Det händer att jag gör insatser på andra teatrar.

Sedan 2006 är jag också verksam i Barnteaterakademins styrgrupp och sedan 2013 axlar jag projektledarrollen. Större projekt som jag här har arbetat med är antologin Samtal om devising (redaktör), och projektledning av Interplay Europe 2016 (i samarbete med ASSITEJ Sverige).

Förändringar i juryn för bibu 2018

Bibu

Under våren har Åsa Lundmark påbörjat en ny tjänst och därmed avsagt sig från juryuppdraget. Stefan Hansen kommer på grund av förändrade omständigheter att avsluta sitt juryuppdrag den sista maj.

Vi tackar Åsa och Stefan för ett gott arbete under 2016 och hälsar med varm hand deras ersättare Beatrice Hammar och Patrik Pettersson välkomna. Läs mer om dem nedan. 

Changes in the jury for bibu 2018
Due to changed circumstances, Åsa Lundmark and Stefan Hansen, leaves the jury for bibu 2018. We thank them for their work during 2016 and proudly welcome their replacements, Beatrice Hammar and Patrik Pettersson.
 

SAVE THE DATE! bibu 2018 äger rum den 16-19 maj i Helsingborg

Styrelsen på väg på 2017

Styrelsen för Bibu AB på väg mot 2017. Fotograf: Fredrik Sjöberg

Vi är mycket glada över att kunna avslöja datumen för bibu 2018.
bibu 2018 genomförs i samarbete med Helsingborgs stad och med Helsingborgs stadsteater som huvudsamarbetspart.

Läs vårt nyhetsbrev här.
 

Nu är det klart! Bibu AB har en ny VD/Verksamhetsledare!

Ingrid Fransson och Emma El-Hallah

Ingrid Fransson och Emma El-Hallah (Fotografer: Linus Höök och Yousef El-Hallah)

Efter ett omfattande och noggrant rekryteringsarbete har styrelsen för Bibu AB utsett Ingrid Fransson till ny VD/Verksamhetsledare och därmed chef för scenkonstbiennalen bibu. Ingrid har ett brett kontaktnät och god kännedom om svensk scenkonst för barn och unga. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med de olika arbetsuppgifter som ingår i VD-uppdraget. Välkommen, Ingrid!

Under våren är Ingrid Fransson producent för Scenkonstbiennalen 2017 och tillträder sin tjänst på Bibu AB 1 augusti 2017.

Ingrid uttrycker följande inför uppdraget:

"Scenkonst för barn och unga är något av det viktigaste som finns. bibu är en otroligt angelägen och inspirerande mötesplats. Att jag nu får möjligheten att leda Bibu är ett privilegium, som jag kommer ta mig an med glädje, engagemang och på stort allvar."

Emma El-Hallah, som arbetat som projektledare under arbetet med bibu 2016, vikarierar som VD/Verksamhetsledare under denna period med start 1 januari 2017. Välkommen, Emma!

Maria Ragnarsson lämnar VD-posten för att bli enhetschef för barn & unga på Malmö Stadsbibliotek. Vi tackar Maria för fina år tillsammans som betytt mycket för utvecklingen av vår verksamhet. Lycka till!

Lisbeth Morin, ordförande Bibu AB

INGRID FRANSSON

Ingrid Fransson arbetar idag som producent på Malmö Stadsteater samt även som biennalproducent för Scenkonstbiennalen i Norrköping 2017. Ingrid har tidigare arbetat på Malmö Opera, Östgötateatern och Teaterhögskolan i Malmö. Ingrid var med och startade ung scen/öst i Linköping 2001. Hon har även arbetat som projektledare för Spetsprojektet, ett samarbete mellan Riksteatern och Östgötateatern, för att synliggöra kvinnliga bortglömda dramatiker. Ingrid är sedan 2015 ordförande i Danscentrum Syd. 

EMMA EL-HALLAH

Scenkonsten har alltid varit en drivkraft för Emma och med erfarenhet från bland annat Riksteatern, Sommarscen Malmö och bibu 2016 ser hon fram emot att arbeta med de strategiska frågorna som kommer att forma bibu 2018. 

RAPPORT bibu 2016

Rapport bibu 2016

Rapport bibu 2016

Rapporten är klar!

I Rapport bibu 2016 kan du läsa om reflektioner, utvärderingar samt ta del av pressbevakning och statistik.
Rapporten är ett viktigt material för oss som arbetar med bibu.

Nu flyttar vi fokus. Siktet är inställt på bibu 2018.

/Maria Ragnarsson, vd Bibu AB

EN SOMMARHÄLSNING

sommar

Glad sommar!

En fin, viktig och aktuell festival, med fokus på scenkonst för barn och unga, har nu genomförts i Helsingborg. bibu 2016 var den sjätte i ordningen och spetsen på årets version blev ett hett samtalsämne under festivaldagarna.

Nu befinner vi oss i en utvärderingsfas efter festivalgenomförandet. Mycket värdefull kunskap har samlats in och sammanställs nu för fullt. Under hösten kommer vi att publicera Rapport bibu 2016 – viktig läsning för den som är intresserad.

Under vintern, det år som bibu äger rum, väljer styrelsen i Bibu AB omsorgsfullt den jury som skall arbeta med den festival som skall produceras två år fram i tiden.

Valet av jurymedlemmar är noga genomtänkt och genomarbetat. Juryn består av sex individer, som kompletteras med ytterligare tre med ett internationellt bevakningsansvar. Styrelsen formulerar även den instruktion vilken juryn arbetar efter.

Juryns sammansättning varierar från festival till festival och med detta givetvis även deras urval. I uppdraget ligger att bevaka hela scenkonstfältet samt utbud för samtliga åldersmålgrupper. Inför varje festival har ca 300 produktioner tittats av.

I instruktionen ligger skrivelserna ”konstnärligt intressant”, ”innovativt”, ”förnyelsearbete” och i själva beslutsaspekten tas det bland annat hänsyn till geografisk hemvist för aktuell producent, organisationsform på densamma, genre, åldersmålgrupp och representation på scen.

Årets jury tog sitt uppdrag på största allvar och kom fram till ett modigt beslut i de valda föreställningarna, som presenterades i december 2015. Uppdraget gick då till bibu-teamet att bjuda in utvalda producenter och därefter producera en festival tillsammans.

Collageaktiga föreställningar blandade teater, dans, akrobatik, musik och performance. Det var högljutt, omtumlande och politiskt modigt.

Vi fick med andra ord en allt annat än lågmäld presentation av scenkonsten för barn och unga idag. Vi fick ta del av starka uttryck vilka gav underlag för diskussioner och samtal om de scenkonstnärliga metoderna och dess gränsöverskridande tekniker och uttryck.

Urvalet innebar inte att allt som är exceptionellt bra i Scenkonstsverige idag visades. Urvalet innebar inte heller att en aktivt valt bort vissa genrer eller åldersmålgrupper för att dessa ej anses ha lika hög status som den scenkonst som de facto visades under festivalen. Urvalet visade istället på ett tvärsnitt av vad branschen producerar och turnerar just nu, i jurytappning.

Detta grepp uppskattades av majoriteten av våra besökare och framkallade frustrerade känslor hos andra. Precis som det skall vara.

bibu 2016 innebar följande ur representationshänsyn, gällande de valda svenska produktionerna:

  • geografi – 3 väst, 7 öst (inkl Linköping), 2 norr, 4 syd (inkl Växjö)
  • åldersmålgrupp – 2 förskola, 1 lågstadiet, 3 mellanstadiet, 8 högstadiet, 2 gymnasiet
  • genre (här blir summan högre än antal produktioner) – 7 dans, 4 musik, 3 performance, 10 teater
  • institution – 6 st, fri grupp – 10 st
  • representation på scen – 8 av 16 föreställningar
  • män på scen 34 st, kvinnor på scen 38 st

Och vet ni. bibu 2018 kommer inte att se ut som bibu 2016. Och bibu 2016 såg inte ut som bibu 2014. Det är precis så det skall vara. bibu skall vara aktuellt och bibu skall skapa reflektion. Detta skapar status.

Med detta vill vi på bibu önska er alla en riktigt lång och skön sommar!

Styrelsen för Bibu AB genom Maria Ragnarsson, vd