Mario Castro Sepulveda

Jurymedlem Bibu 2022

Mario Castro Sepulveda är verksam som kommunikatör och turnéläggare på Teater 23 i Malmö. Vid sidan av sin anställning innehar han ett flertal styrelseuppdrag som bland annat innefattar Malmö Scenfest, Teaterhuset Bastionen och Kulturcentralen. Mario har även tidigare medverkat på bibu som en del av seminariegruppen 2018.

Foto: Mario Castro Sepulveda

Mario Castro Sepulveda