Temaspår FUNKTION

Att vilja och våga skapa fullödig scenkonst för målgruppen barn och unga i särskolan.

Under Bibu 2020 står ämnet funktion i fokus under ett antal föreställningar, seminarier, workshops och panelsamtal.

FUNKTION genomförs med medel för projekt som stärker kultur i skolan som en del av Skapande skola på Kulturrådet samt med stöd av Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

Föreställningar

Seminarier och workshops