Förslagsformuläret är nu stängt.

Bibu vill, utöver att visa föreställningar från hela scenkonstområdet, vara en inspirationskälla, en plats för kompetensutveckling och en mötesplats för alla oss som arbetar med scenkonst för barn och unga. 

Bibus målgrupper är:

  • professionellt arbetande inom scenkonstområdet
  • arrangörer och kulturadministratörer
  • utbildningar inom scenkonstområdet
  • skolledare, lärare och andra som använder kultur i arbetet
  • internationella aktörer inom området scenkonst för barn och unga
  • barn och unga samt barnfamiljer i regionen
  • politiker och beslutfattare
Bibu workshop

Inför Bibu 2020 arbetar Bibus seminarieråd med att planera programinnehållet för seminarium och workshops. Vi har tagit fasta på förra Bibus programinnehåll, enkätsvar och utvärderingar. Tydligt är att du som åker till Bibu vill lyssna på experter och gärna delta i workshops. Är det ett panelsamtal vill du lyssna på väl förberedda moderator och med en panel väl insatt i ämnet och som "kommer till saken". 

Seminarierådet kommer därför lägga speciellt fokus på programaktiviteternas format och upplägg. 

  • Vilka frågor och perspektiv inom området scenkonst för barn och unga är aktuella? 
  • Vad vill du och din organisation bidra med till Bibu 2020? 
  • Vill du/din organisation medverka i seminarieprogrammet?

Medverkan och kostnader: Medverkande i programpunkten erbjuds endagars Bibu-pass. I övrigt utgår ingen ersättning dvs kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader bekostas av dig som arrangör. Bibu står för lokal, publikvärd och viss grundteknik. 

Förslagsformuläret stängde 31 oktober 2019.