Go to main content

Samarbete skola

Sova vaken med Unga operan utomhus med en massa barn i publiken.

Vartannat år har alla barn och unga i förskolan och skolan möjlighet att ta del av av alla de föreställningar som visas under bibu. Under bibu 2024 såg över 1200 barn och unga från ca 30 förskolor och skolor teater-, dans-, cirkus-, opera- och musikteater-föreställningar. Nästa tillfälle är i v. 21 2026.

Innan nästa bibu vill vi gärna knyta närmare kontakt med din skola. bibu kan bidra med kompetenshöjning inom området scenkonst och kommer att driva utvecklingsprojekt som vi gärna kopplar till din skola.

Mail oss på skola@bibu.se för mer information.

Foto är från Sova vaken med Unga Operan. Foto Jenny Baumgartner.