Go to main content

Bibupodden

Lyssa på Bibupodden!

Svensk scenkonst för barn och unga är i framkant, men det handlar ju inte bara om vad som sker på scen, utan om hur det landar i sin publik. I Bibupodden har Susanna Fredén från bibu och Ellinor Lidén, barnteaterforskare och barnkulturvetare vid Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet, undersökt vad vi inom fältet gör, varför vi gör det och hur vår unga publik egentligen uppfattar det vi gör.

Bibupodden är ett projekt från bibu för att pröva nya kanaler att hålla igång samtalet mellan biennaler. Projektet genomförs med stöd från Kulturrådet. 

Fler avsnitt släpps efter hand. Håll utkik här på poddsidan eller följ oss på Spotify för fler avsnitt!


Avsnitt 1: Tjena Tjena! – vi trodde det skulle vara tråkigt ...

Välkomna till Bibupodden. I den här podden ska vi försöka gräva djupare i vad vår publik egentligen tycker och tänker kring den scenkonst de möter. Vi kommer bland annat följa ett tiotal barn i mellanstadieåldern och höra vad de tänker om scenkonst som de tagit del av under våren 2023, och hur de resonerar kring och bygger vidare på sin befintliga repertoar och sina erfarenheter av scenkonst. I podden har vi försökt att ta avstamp i barns perspektiv – dels genom samtalen med vår barnpanel och dels utifrån den befintliga forskningen på området – för att försöka blicka på teatern snarare än tvärtom.


Avsnitt 2: Nu ska jag börja tänka lite djupt!

Vi kommer tillbaka till expertpanelen på Plantan ungefär en månad senare och hör hur de resonerar kring föreställningen när det gått en tid och hur de pratar om teater i en vidare kontext. Vi tittar närmare på hur uppfattning och intryck av en upplevelse har potential att förändras eller fördjupas över tid och skrapar på ytan till hermeneutiken – tolkningsläran, med hjälp av Ellinor Lidén.

Avsnitt 3: Vi är inte dumma, vi är inte små barn!

I det här avsnittet återvänder vi till vår barnpanel efter att de sett ytterligare en föreställning – Ring Ring av Teater 23, också denna såg de på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Gemensamt för bägge besöken är att de gått på teater utanför skolkontexten, och nu formas ganska tydliga åsikter om bland annat möjligheten att få gå på teater på egna premisser. Vi ses på Plantan igen, i nya smågrupper men i samma rum, samma soffa, och det kan vara bra att som lyssnare föreställa sig bilden av barnen i soffan, då det förstås blir en del prassel och lite svårt att sitta still hela tiden.

 

Fler avsnitt släpps snart. Håll utkik här på poddsidan eller följ oss på Spotify för fler avsnitt!