Go to main content

TIME LOOPS - FRÅN PILOT TILL METODIK FÖR ETT HÅLLBART COMMUNITY PROJEKT

Time Loops är ett dansprojekt som riktar sig till barn från 11 år, ungdomar och vuxna på sex olika platser i Skåne under våren och sommaren 2022. Under två veckor får deltagare på de olika platserna möta fyra dansare från Skånes Dansteater. Tillsammans skapar de och repeterar en föreställning utifrån deltagarnas intressen.

Resultatet visas utomhus i det offentliga rummet. Konceptet är skapat och framtaget av koreografen Rachel Tess och ljuddesignern Ulrich Ruchlinski i Drottninghög i Helsingborg under våren, bland annat genom ett Skapande-skola projekt med tre klasser i årskurs 4 och 5 på Drottninghögskolan.

Seminariet hålls på engelska.

 

 

Time and place

14:00 - 15:00

Play time: 60 minuter

Cast:

  • Mira Helenius Martinsson, VD/Konstnärlig ledare Skånes Dansteater
  • Rachel Tess, koreograf
  • Ulrich Ruchlinski, ljuddesigner
  • Kit Brown, dansare Skånes Dansteater
  • Faïka Ammar, deltagare och koordinator TIME LOOPS Klostergården
  • Moderator: Julia Brandelius