Suggest international production!

Bibu och ASSITEJ Artistic Gathering - världens viktigaste mötesplats 2022 - Leave no one behind

De föreställningar som väljs till Bibu - och ASSITEJ Artistic Gathering 2022 - består av två delar: en del med svenska föreställningar och en del med internationella föreställningar.

Till den internationella delen av Bibu välkomnar vi nyskapande föreställningar som är producerade och konstnärligt skapade av ursprungsfolk. 

Bibu och ASSITEJ Artistic Gathering 2022 erkänner urbefolkningar från förr, nu och i framtiden över hela världen som innehavare, arvtagare och utövare av unika kulturer, världsbilder och förhållanden till land och miljö. Urfolken har behållit sina sociala, kulturella, ekonomiska och politiska egenskaper som skiljer sig från de dominerande samhällen där de bor. Trots deras kulturella skillnader delar ursprungsbefolkningar från hela världen liknande problem relaterade till skyddet av deras rättigheter som ursprungsfolk.

Av jordens befolkning utgörs mellan 370 och 500 miljoner av olika urfolk, eller ursprungsfolk och bor på ungefär 22% jordens landareal. Benämningen urfolk handlar inte om ”vem som var först” utan är en juridisk definition. Dagens urfolk härstammar från folkgrupper som levde i vissa områden då de koloniserades eller innan de nutida statsgränserna drogs upp. De ska också ha behållit egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Urfolken talar en betydande del av världens nästan 7000 olika språk. Källa: https://en.unesco.org/indigenous-peoples.

För att skapa en länk mellan världens ursprungsfolk och deras kulturer strävar Bibu och AAG 2022 öka den internationell synligheten för ursprungsfolk.

Vi vill skapa en internationell plattform som visar på bredden av samtida föreställningar skapade av ursprungsbefolkningar - med konstnärliga verk omfattande teater, dans, ”storytelling/storysong” och gränsöverskridande scenkonst med en kombination av kulturella och nutida konstnärliga uttryck.

Bibu och AAG 2022 bjuder in ursprungsfolk lokalt, nationellt och globalt för att fira konst och kultur skapade av ursprungsfolk.

Bibu välkomnar anmälningar av föreställningar skapade eller producerade av och med ursprungsfolk och som har barn, unga och familjer som målgrupp.

Läs mer om förutsättningar, kriterier och anmälan här: https://bibu.se/en/suggest-production.

De internationella föreställningarna väljs av ett internationellt råd bestående av sex konstnärer och sakkunniga med global representation av ursprungsfolk, läs om vilka dem är här: https://bibu.se/sv/internationella-radet-2022

The Return, performance av Jacob Boehme. Foto: David Sweeney.

Published: 2020-12-14